Ga naar de inhoud

Interview met voorzitter Rob Kragten

Wat is een coöperatie eigenlijk, en wat heb je er aan? Die vraag stellen we aan Rob Kragten, voorzitter en initiatiefnemer van onze coöperatie.

Wat is Stadsdriehoek energie voor een organisatie?

Stadsdriehoek is een coöperatieve vereniging.  Dat coöperatieve is belangrijk voor ons. Onder andere vanwege de juridische constructie waardoor we onze PaneelDelers gedurende 15 jaar rente kunnen betalen, iets wat bij een gewone vereniging niet mogelijk zou zijn.

Wat betekent het verder, dat coöperatieve?

Voor ons, en andere coöperatieve organisaties zijn een paar principes heel belangrijk.

 • - Open en vrijwillig lidmaatschap
  - Democratische controle door de leden
  - Economische participatie van de leden
  - Autonomie en onafhankelijkheid
  - Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  - Samenwerking tussen coöperaties
  - Betrokkenheid bij de gemeenschap

Hoe merk je dat in de praktijk?

Het coöperatieve werken zie je bijvoorbeeld terug in het belang dat wij hechten aan samenwerking. Dat doen we natuurlijk met de andere energiecoöperaties in koepelorganisatie in Rotterdam, in de Rijnmond, de provincie, zelfs op landelijk niveau. En met overheden als de wijkraad, de gemeente en provincie. Maar vooral ook met elkaar, als bewoners van Rotterdam-Centrum.

Er is nu één collectief zonnedak. Wat zijn de verdere plannen?

We zoeken nu nog vooral leden om samen met elkaar meer collectieve zonnedaken te realiseren. Maar op termijn zijn wij bovendien graag actief in de ontwikkeling van warmtenetten, en bij hulp aan groepen bewoners die hun woning gezamenlijk willen verduurzamen.

Krijgen de actieve leden een vergoeding?

Nee, we vinden het belangrijk om te helpen met de energietransitie en werken dus belangeloos mee: we zijn allen vrijwilligers. Dat werk doen we dus met elkaar, als leden van Stadsdriehoek Energie. En daarmee laten we meteen zien dat gewone burgers samen zelf veel kunnen bereiken in de energietransitie.

Is de groep vrijwilligers groot genoeg?

Momenteel draagt ruim een handvol leden een actief steentje bij. Dat is natuurlijk prachtig, maar er is veel te doen, vooral ook in ondersteunende taken, zoals de administratie, communicatie, ledenwerving en in het bestuur. Als je het (als inwoner van Rotterdam-Centrum) leuk vindt om een steentje bij te dragen nodigen we je graag uit om een mailtje te sturen naar info@stadsdriehoek-energie.nl. We kunnen veel bereiken: samen, coöperatief.

Is de groep vrijwilligers groot genoeg?

Momenteel draagt een ruime handvol leden een actief steentje bij. Dat is natuurlijk prachtig, maar er is veel te doen, vooral ook in ondersteunende taken, zoals de administratie, communicatie, ledenwerving en in het bestuur. Als je het (als inwoner van Rotterdam-Centrum) leuk vindt om een steentje bij te dragen nodigen we je graag uit om een mailtje te sturen naar info@stadsdriehoek-energie.nl. We kunnen veel bereiken: samen, coöperatief.

Hoe worden de leden betrokken bij de besluitvorming?

In een coöperatieve vereniging is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan. Daar wordt besloten of een project als een zonnedak uitgevoerd kan worden. Of het businessplan solide is, en of de risico’s acceptabel zijn. Ook beslist de Algemene Ledenvergadering hoe de eventuele winst wordt aangewend, en welk project ten behoeve van de wijk door het Wijkfonds gefinancierd kan worden. De bestuursleden van de vereniging worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Belangrijk om actief deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering dus.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken, bereidt beslissingen voor, en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 enthousiaste leden, allen vrijwilligers uit Rotterdam-Centrum. Een volgende keer vertel ik hier graag meer over.